Dole Nordic (f.d Total Produce Nordic) är en grupp av frukt- och gröntföretag i Sverige och Danmark. Som en del i Dole plc tillhör vi världens största leverantör av färskvaror. Vi odlar, köper, förädlar, förpackar, marknadsför, säljer, fraktar och optimerar logistiken kring frukt, grönsaker och bär från hela världen.

 

Du kan läsa mer om vårt sortiment inom varumärket Dole HÄR.

 

Genom att vara en del av hela värdekedjan har vi fördjupade samarbeten i varje led. Detta gör att vi alltid kan vara dagsaktuella i våra erbjudanden och effektiva i vår leverans inom alla våra affärsområden och gentemot alla våra kundsegment. Oavsett om det är retail-, grossist-, foodservice- eller industrikunder.

 

Med de stora kontaktytorna och den breda expertiskunskapen som medföljer vill vi i slutändan skapa en hållbar affär byggt på klimatmedvetenhet, socialt ansvarstagande och ekonomisk lönsamhet. Därför ligger också en stor del av vårt fokus på att alltid ha det bästa erbjudandet av frukt, grönt och bär oavsett smak, situation eller storlek på plånbok. Med detta är vår förhoppning att vi tillsammans med våra odlare, partners och kunder kan bidra till en grönare och friskare värld.

 

Intresserad av våra kvalitetssäkringar för allt vi köper in? Se våra rapporter nedan.

Visste du att

  • Ca: 30% av alla bananer som säljs i Sverige har hanterats av Total Produce Nordic.
  • Varje dag ankommer och avgår det ca 100 lastbilar via vår enhet i Helsingborg.
  • Varje plockare i Helsingborg lyfter ca 10 ton per dag.
  • Från vårt lager i Helsingborg avgår 3,2 miljoner pallar per år.
  • Vårt lager i Helsingborg omsätts på 1,5 dagar, detta innebär att vi hanterar ca 5500 pallar per dag.

Jobba hos oss

It is of outmost importance to us that our employees are happy and want to develop together with the company. We believe that a person who likes to get to work can bring more into their workplace. Are you interested in becoming a part of Total Produce Nordic? Read here about our current vacancies.