Certifieringarna fundamentala för hantering och försäljning av livsmedel

I mitten av mars blev det klart att TPN AB, Everfresh, Nowaste Logistics och Interbanan fick förnyade BRC- och EKO/KRAV-certifikat, ett kvitto på att vårt ledningssystem bygger på livsmedelssäkerhet, lagenlighet och kvalitet.

BRC är en livsmedelscertifiering som går att se som ett övergripande krav från våra kunder. BRC bygger på livsmedelssäkerhet – från odling, packning, transport och försäljning ska produkterna hanteras på ett så säkert sätt som möjligt. På så vis är BRC en certifiering som är direkt nödvändig för att överhuvudtaget få handskas med och sälja livsmedel, berättar Björn Fallgren, ansvarig Quality & Environment på Total Produce Nordic.

KRAV och EKO-certifieringarna är i sin tur certifieringar som är nödvändiga för att få sälja EKO- och KRAV-produkter.

Hänsyn för kemiska risker, biologiska risker och fysikaliska risker är ett pågående arbete som Björn och hans kollegor inom TPN:s Technical Team ansvarar för.

Vi gör en generell bedömning över alla dessa risker vid i princip varje inköp som görs, dagligen, från en bedömning av odlare och leverantör till hur produkten förpackas och transporters och hur den förvaras på våra lager. Vi gör också alltid kvalitetskontroller på produkterna som kommer in till oss, så vi ser de håller förväntad kvalitet och faktiskt är den produkt vi beställt, fortsätter Björn.

När produkten väl lämnat lagret upphör vårt legala ansvar men vi vill så klart ändå ha insyn i hur produkterna utvecklas under den tid dom är i butik. Därför har vi en bra och kontinuerlig dialog med våra kunder där vi tittar på eventuella avvikelser, vad som har hänt produkterna, varför det har hänt och hur vi kan förebygga att det händer igen.

Under denna analys försöker vi identifiera på vilken nivå det behövs ske förbättringsarbete. Om det är på odlarnivå, transportnivå eller hos oss på eventuell förpackning- och lagerhanteringsnivå. På så vis går arbetet att likna vid ett ständigt pågående och väldigt viktigt kretslopp för att vi ska kunna fortsätta få äta goda och bra odlade råvaror från hela världen.

Dessutom fungerar analysen vid förbättringsarbetet även som underlag för skapandet av vidareutbildningar. Utbildningarna bidrar till ytterligare ökad förståelse samt upprätthåller och driver en kvalitets- och livsmedelssäkerhetskultur inom företagen, avslutar Björn.

Läs mer om våra certifieringar HÄR.