Vår energikartläggning

 

En energikartläggning utfördes av Öresundskraft i våra anläggningar under
första kvartalet 2017. Vi är mycket stolta över vad vi åstadkommit under 2017, samtidigt som en effektivisering är nödvändig både för att reducera energianvändning och kostnader.

Öresundskraft identifierade förbättringar och gav förslag på vidare arbete. Införandet av förbättringarna kan se olika ut beroende på vad man vill uppnå, som exempelvis energibesparing (då är även miljö inkluderat), ekonomisk besparing (direktavkastning) eller hälsoaspekter (och komfort). 

 

Klimatfotavtryck

 

Energikartlägning