Hållbarhetsrapporter

TP Sustainability Report 2022

An integrated approach to making a difference. Read about our work in our latest sustainability report.

Click here to read our report

TPN A/S Bæredygtighedsrapport 2020

Klimaforandringerne har ført til nye krav og udfordringer i vores branche, ikke mindst når det gælder bæredygtighed. Behovet for at stabilisere brugen af jordens ressourcer er enormt og kræver, at vi bidrager ved at samarbejde og vise initiativ i hele værdikæden – fra plantning og dyrkning til plukning og høst, salg, levering og konsumering. Uanset om frugten eller grøntsagen er blevet dyrket i Sydamerika, Asien, Afrika eller Europa. I vores rapport kan du læse mere om, hvad vi hos TPN gør for at bidrage til et mere bæredygtigt samfund.

 

Klik her for at komme til rapporten.

Total Produce Nordics Hållbarhetsrapport 2020

Klimatförändringar innebär nya krav och utmaningar för vår bransch, inte minst ur ett hållbarhetsperspektiv. Behovet av att bidra till att minska på brukandet av vår jord är enormt och kräver samarbete och initiativtagande längs hela värdekedjan – från plantering och odling till plockning och skörd, försäljning, leverans och slutkonsumtion. Oavsett om frukten eller grönsaken har vuxit i Sydamerika, Asien, Afrika eller Europa. I vår rapport kan du läsa mer om vad vi på TPN gör för att bidra till ett mer hållbart samhälle.

 

För att komma till rapporten för Total Produce Nordic klickar du här.

 

To read the english version of Total Produce Nordics sustainability report 2020, click here.