Retursystem

Foodservice inför returemballage

Under våren 2020 implementerar TPN Foodservice returemballage, SRS, ett pantbaserat retursystem som skapar effektivitet, minskar vårt fotavtryck och förbättrar arbetsmiljön och sparar tid. Ett viktigt steg för mer hållbara leveranser inom café, restaurang och storkök. Övergången kommer att ske på alla artiklar med start x 2020.

 

Övergången till returemballage har många fördelar, utsläppen av koldioxid är 74 procent lägre med SRS-lådor än för engångsemballage/papplådor. (LCA 2016)

 

SRS-lådorna minskar matsvinnet. Frukt och grönsaker håller sig fräscha länge i SRS-lådorna eftersom de inte suger åt sig fukt. Lådorna får dessutom, till skillnad mot papplådor användas i kyl och frysmiljö.

 

Minskad användning av emballage. Med SRS-lådorna slipper kunderna hantera stora mängder emballageavfall.

 

Återvinningsbara. Affärsmodellen med SRS-lådor är cirkulär. En SRS-låda har en livslängd på 15 år och används i snitt över 100 gånger. Lådor som går sönder lagas. När lådan till slut kasseras mals plasten ned och används vid tillverkningen av nya lådor.

 

Bättre arbetsmiljö. SRS-lådorna är enkla att lyfta, bära och plocka ur. Kunderna slipper stå och dra bort tejp, vika ihop kartonger och använda kniv för att öppna kartonger. Tiden för sopsortering minskar och i köken slipper man plocka om till egen plastlåda för förvaring i kyl.

 

Svenska Retursystems returlådor  tillverkas av tålig, återvinningsbar plast och kan användas i 15 år utan att kvaliteten påverkas. När en returlåda är trasig och inte längre går att laga mals plasten ned och återanvänds till tillverkning av nya returlådor. en cirkulär affärsmodell.