Schyssta Druvor som gör gott – smakar gott

Schyssta druvor från Indien

 

Genom att välja vindruvor från Rainforest Alliance-certifierade gårdar hjälper du till att stödja odlare i Indien, och förbättra de miljömässiga och ekonomiska förhållanden för de som arbetar på odlingen. Det tycker vi är schysst.

 

Indien är ett stort producentland av vindruvor under den komplicerade perioden under tidig vår. Nashikdistriktet är det viktigaste odlingsområdet för export och bidrar till över 90% av landets totala export av bordsdruvor.

 

Indiska vindruvsodlingar kännetecknas av små familjejordbruk (så små som 2 acre = 0,8 hektar droppbevattad mark) belägna på landsbygden. Säsongen börjar redan i slutet av januari, men den stora produktionsvolymen skördas först under mars-april.

Vi har under 2017 arbetat med att implementera Rainforest Alliance certifiering, detta för att hjälpa våra indiska producenter och dess lokala byar att bevara sina naturresurser och främja levnadsstandarden för odlare, arbetare och deras familjer. Målet är att förbättra odlarens verksamhet inom miljö, socialt ansvar och ekonomi. Våra odlare som är Rainforest Alliance certifierade kommer att genomgå en årlig revision för att säkerställa att de uppfyller standardens sociala krav för att skydda arbetstagare och närliggande samhällen. Standarden syftar även till att effektivisera odlingen och höja kvaliteten på druvan och skörden, allt för att förbättra odlarens ekonomi. Växtskyddsmedel får endast användas om det finns ett dokumenterat behov. Odlaren ska använda svagast möjliga ämne och minsta möjliga dos. Målsättningen är att minimera användningen av energi, konstgödsel och växtskyddsmedel. De görs bland annat genom att den biologiska balansen återställs i odlingen för att minska risken för insektsangrepp och behovet av konstgödsel.

 

Genom detta projekt kan vi erbjuda schyssta druvor odlade på ett hållbart och miljövänligt sätt, utan någon negativ inverkan på människors välbefinnande.