Vårt hållbarhetsarbete

Vår hållbarhetsplan

 

För långsiktigt och hållbart företagande

 

ePlan är vår hållbarhetsplan för ett långsiktigt och hållbart företagande. Planen lanserades 2014 och bygger på de tre pelarna ekonomi, etik och miljö. Våra viktigaste hållbarhetsfrågor identifieras med hjälp av våra producenter, kunder och intressenter. Vi har särskilt fokus på hållbar produktion och socialt ansvarstagande i vår leverantörskedja.

 

Genom ambitiöst uppsatta mål, projekt och samhällsengagemang driver vi vår hållbarhetsagenda framåt. Vi vill växa tillsammans med våra producenter och kunder, genom förtroende, integritet och respekt för miljön och människor. Det gör vi genom att inspirera, och erbjuda hjälp och vägledning i vår gemensamma resa framåt. Vi tror på samarbete, utbyte av kunskap och på att långsiktiga relationer bidrar till vår gemensamma framgång. Vi tror också att det är tillsammans som vi kan göra störst skillnad för människors arbetsförhållanden, vårt klimat och för vår hälsa.

 

Vår plan är att göra så mycket vi kan för att minska vårt eget avtryck. Genom ePlan tar vi ansvar från odling till slutkund. Vi arbetar aktivt för att minska vår direkta klimatpåverkan vad gäller primärproduktion, processindustri, val av emballage, transport, lagerhantering och minimering av svinn genom leverantörskedjan.

Etik

Genom fokus på etik och socialt ansvarstagande strävar vi efter att göra verklig skillnad. Målet är att kunna erbjuda en säker och inspirerande arbetsmiljö för våra anställda, men vi gör även vårt yttersta för att förbättra arbetsförhållandena för de som producerar våra produkter.

Miljö

Vårt miljöarbete handlar om att säkra kontinuerliga miljöförbättringar i vår egen organisation, och att tillsammans med våra producenter minska miljöeffekterna av deras verksamhet.

Ekonomi

Ekonomi handlar om att hitta det smidigaste och mest resurseffektiva arbetssättet genom att köpa direkt från odlare, och genom att kontinuerligt förbättra vår egen och våra producenters verksamhet.